Bronsåldersgudinna 4

Bronsåldersgudinna. Fynd i Valje i Villands härad, Skåne. 800 – 700 f.Kr. Höjd på ungefär 100 mm.

Artikelnr: S180 Kategori: